Õhk-õhk soojuspumpade hooldus

Õhksoojuspumba garantii või tava hooldus:

Õhksoojuspumba garantii hoolduse teostamiseks palume seadme ostust 1-2 kuud enne aasta täitumist Kliimatooted OÜ-ga ühendust võtta, et sobilik aeg hoolduseks kokku leppida.

Õhksoojuspumba hooldust tuleb teostada kord aastas, selleks et tagada seadme vastupidavus ja garantii kehtivus. Hoolduse teostamine aitab ära hoida kõikvõimalikke vigu õhksoojuspumba töös. Regulaarne hooldamine kindlustab seadme pikaajalise vastupidavuse ja töökindluse. Parim aeg põhjalikuks hoolduseks on sügisene periood (enne kütteperioodi algust) või kevadel (enne jahutusperioodi algust.)

Õhksoojuspumba ostja kohustub:
*teostama seadme hooldust vähemalt üks kord 12 kuu jooksul peale seadme paigaldamist (tellimise kohustus lasub ostjal), kasutades selleks sertifitseeritud spetsialisti;
*mitte rikkuma garantiikohustusi ja kliimaseadme kasutusreegleid;
*olema tutvunud kasutusjuhendiga;
*Kui hoolduste vahe on pikem kui 13 kuud, siis sõlmitud hooldus/garantii leping katkeb automaatselt.

Väljasõit objektile Mandri eesti Kuulub hinna sisse
Seadmete visuaalset ülevaatust Kuulub hinna sisse
Siseosa filtrite kontroll ja puhastamine Kuulub hinna sisse
Siseosa filtrite ja soojusvaheti kontroll ja siseosa komponentide keemiline pesu Kuulub hinna sisse
Välisosa soojusvaheti ülevaatus (jäädefektid) Kuulub hinna sisse
Välisosa soojusvaheti ülevaatus ja pesu (Vajadusel) Kuulub hinna sisse
Elektrikontaktide nin sise- ja välisosa signaalide liikumise kontroll Kuulub hinna sisse
Freoongaasi (külmaaine) temperatuuride ja vajadusel rõhkude kontroll Kuulub hinna sisse
Freoongaasi koguse kontrollimine (vajadusel pumbadakse välja) *Ei kuulu hinna sisse
Freoongaasi täitmine *Ei kuulu hinna sisse
Seadme töörežiimide kontroll Kuulub hinna sisse
Hooldustööde protokolli täitmine Kuulub hinna sisse

Garantii tööde alla ei kuulu remont tööd mis on põhjustatud seadme valesti kasutamise, oskamatu kasutamise või ilmastikust tulenevate defektide mõjul vajalikud tööd!

Lisahinnakirja alusel teostatakse hooldus käigus:

*seadme külmaine täitmine

*torustiku isolatsiooni parandus

*Välisosa vibratsioonipukside vahetus

*Transport väljapool tööaega, või eraldi väljasõit ühe kliendi pärast Paidest 50km, Rakverest 50 km ja Tallinnast 50

Garantii hooldus on tasuline teenus ja arvestatakse vastavalt müüja poolt kehtestatud hinnagirja alusel!